WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

W dniu 5 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.

Na konkurs wpłynęło łącznie 10 ofert w tym:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji – 8 ofert

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Władysławów

2. Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna

3. Uczniowski Klub Sportowy Skoczek we Władysławowie

4. Władysławowski Klub Karate KYOKUSHIN-KAN

5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie, Koło NR 33 Władysławów

6. Klub Wędkarstwa Sportowego „Skimers”

7. Fundacja Lech Poznań Football Academy

8. Fundacja Piotra Reissa

 

  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób – 1 oferta

1. Bank Żywności w Koninie

 

  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 oferta

1. Stowarzyszenie Koniczynka

 

Komisji po rozpatrzeniu ofert przyznała dotacji w wysokości:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Władysławów – 26 000 zł

Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna – 8 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Skoczek we Władysławowie – 14 500 zł

Władysławowski Klub Karate KYOKUSHIN-KAN – 3500 zł

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie, Koło NR 33 Władysławów – 4 000 zł

Klub Wędkarstwa Sportowego „Skimers” – 1 000 zł

Fundacja Lech Poznań Football Academy – 2 000 zł

Fundacja Piotra Reissa – 1 000 zł

Bank Żywności w Koninie – 5 000 zł

Stowarzyszenie Koniczynka – 3 000 zł