WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU w sprawie AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Afrykański pomór świń po raz pierwszy stwierdzono na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 23 lutego 2014 roku u padłego dzika.
Pierwsze ognisko ASF u świń potwierdzono 5 sierpnia 2014 roku . Poniżej tabela zawierająca ogniska oraz przypadki na dzień 5 luty 2018 rok.

 

LP

ROK WYSTĄPIENIA

 ILOŚĆ OGNISK u ŚWIŃ

 ILOŚĆ PRZYPADKÓW u DZIKÓW
1 2014 2 30
2 2015 1 51
3 2016 20 75
4 2017 81 592
5 2018 3 519
RAZEM   107 1246

 

W związku z rozprzestrzenianiem się ASF na terenie kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 9 luty 2018 roku ( Dz. U. 2018 poz. 360 ) wprowadził na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej program bioasekuracji dla wszystkich gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU w sprawie AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ