WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dzień Sołtysa

Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości. Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby swoich mieszkańców.

Mowa tutaj o Sołtysach którzy obchodzili swoje Święto 11 marca. Uroczysta Narada Sołtysów Gminy Władysławów miała miejsce 12 marca kiedy to Wójt Gminy Krzysztof Zając wraz z Zastępcą Wójta Piotrem Szewczyńskim, Sekretarzem Tomaszem Rajczykiem i Wicestarostą Dariuszem Kałużnym złożyli na ręce sołtysów najlepsze życzenia oraz wręczyli drobne upominki.

Po tym miłym rozpoczęciu przyszedł czas na  dyskusje.   Tematem rozmów były m. in. problemów z jakimi borykają się sołtysi w swojej codziennej pracy wynikającej z pełnienia funkcji. Padło wiele pytań skierowanych również do Wicestarosty dotyczących służby zdrowia, budowy chodników, sygnalizacji świetlnej. Po wyczerpaniu tematów do dyskusji zaplanowanych na to spotkanie narada została zakończona.