WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY W RUSSOCICACH

Po ostatnich coraz częściej występujących anomaliach pogodowych, w wyniku których dochodziło do długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, a co za tym idzie również przerw w dostawie  wody, Gmina Władysławów dokonała zakupu agregatu prądotwórczego, którego przekazanie  połączone z krótkim instruktażem dla obsługi użytkowania sprzętu nastąpiło w dniu 30.03.2018 r. na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Russocicach.

Aby zapobiec w przyszłości podobnym sytuacjom, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, Wójt Gminy w uzgodnieniu z radnymi podjął decyzję o zakupie  agregatu prądotwórczego, który w razie potrzeby zapewni dostawę energii elektrycznej dla stacji uzdatniania wody i  zapewni prawidłowe jej funkcjonowanie. Gmina Władysławów dysponuje również mobilnym agregatem prądotwórczym, który zapewnia energię na oczyszczalni ścieków w Russocicach.

Całkowity koszt zakupionego agregatu FOGO FDG 100 IS o mocy znamionowej 79,0 kW wraz z dostawą, przeszkoleniem pracowników oraz kompleksowym podłączeniem wyniósł 74.784,00 zł.

Wyeliminowanie przerw w dostawie wody oraz umożliwienie jej ciągłego przepływu przez sieć wodociągową spowoduje również znaczne zmniejszenie wytrącania się osadów nagromadzonych w wodociągu (proces ten ma miejsce podczas przestoju przepływu wody w sieci wodociągowej). Pozwoli to na ograniczenie płukania sieci, które konieczne jest po każdej przerwie w dostawie wody.

W próbnym rozruchu w dniu 12.04.2018 uczestniczyli: Piotr Szewczyński, Jarosław Szczap, Nina Szewczyńska, Magdalena Kujawa-Zając.