WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

„Polityka sprzyjająca polskiej wsi jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Mieszkańcy terenów wiejskich stanowią około czterdziestu procent naszego społeczeństwa. To wielki społeczny kapitał, który powinien zostać w pełni uwolniony i w pełni wykorzystany

Andrzej Duda 

14 marca, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska wzięła udział w konferencji “Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, która odbyła się w Opalenicy.

Celem konferencji było zaprezentowanie podejmowanych przez państwo działań, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców polskiej wsi. W trakcie konferencji przedstawiono inicjatywy prezydenckie (ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych).

Tak relacjonuje konferencję Wójt Gminy Władysławów „Była to bardzo rzeczowa i pouczająca konferencja, która zdecydowanie rozjaśnia niełatwą drogę pozyskiwania środków na rozwój terenów wiejskich. Dla mnie istotna była możliwość konsultacji z poszczególnymi Ministerstwami. Dawały one możliwość wymiany poglądów i uzyskania informacji obu stronom – Ministerstwom wiedzę o tym, co dla poszczególnych regionów jest ważne i konieczne, a dla przedstawicieli tychże samorządów, uzyskanie informacji gdzie szukać wsparcia.”

W przedsięwzięcie zaangażowany jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz trzynaście ministerstw, które w trakcie konferencji w Opalenicy zaprezentowały programy skierowane do mieszkańców polskiej wsi w 5 obszarach (Infrastruktura mieszkaniowa, Infrastruktura, Oświata i Kultura, Infrastruktura społeczna, Aktywizacja zawodowa) Koordynatorem całego cyklu konferencji (7 wydarzeń w 5 województwach) jest Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska.