WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Obrady XIV Sesji Rady Gminy Władysławów

W poniedziałek, tj. 28 października 2019 r., Radni zebrali się na obradach XIV Sesji Rady Gminy. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. zmiany w budżecie. Rozmawiano także o pomocy dla rodziny poszkodowanej w pożarze domu w Małoszynie.

Obrady rozpoczęto od przedstawienia zebranym porządku obrad i przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Następnie odczytano sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Po tych punktach Radni przystąpili do procedowania uchwał dotyczących zmian w gminnym budżecie, zaopiniowania wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz zmiany uchwały w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Władysławów.

W wolnych wnioskach z serdecznością zaapelowano o to, aby mieszkańcy posesji znajdujących się w pobliżu cmentarza w Russocicach udostępnili na swoich podwórkach miejsca parkingowe na uroczystość Wszystkich Świętych. Poproszono także o wsparcie dla rodziny, która straciła dom w pożarze, do którego doszło w niedzielę, 27 października 2019 r., w Małoszynie.
Sesję zakończono sympatycznym akcentem – z okazji urodzin Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak otrzymała bukiet kwiatów i odśpiewano gromkie „Sto lat”.