WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dla rekreacji i zdrowia!

Osoby ceniące sobie aktywny i zdrowy tryb życia oraz najmłodsi mieszkańcy Małoszyny i okolic mają powody do radości, albowiem Gmina Władysławów z powodzeniem zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Małoszyna wraz z siłownią zewnętrzną”.

Prace związane z wykonaniem powyższej inwestycji przez firmę Fit Park sp. z o.o. – sp. k. z siedzibą w Toruniu rozpoczęto w miesiącu lipcu, natomiast uroczysty odbiór zadania nastąpił z dniem 31 sierpnia 2020 r. Całkowity koszt ww. przedsięwzięcia to 44.341,50 zł., w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy.

Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę otwartej strefy aktywności: strefa fitness – wahadło + twister, biegacz + orbitrek, ławeczka + prostownik pleców, wioślarz + orbitrek, motyl dla osób niepełnosprawnych; strefa rekreacji: ławki z oparciem, kosz; zagospodarowanie terenu szatą roślinną oraz roboty budowlane związane z uporządkowaniem terenu. Nadto istniejący w sąsiedztwie siłowni plac zabaw rozbudowano o urządzenie, które z pewnością sprawi wiele uciechy najmłodszym, a mianowicie o karuzelę.

Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnego Gminnego Józefa Lewandowskiego, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego.

Przedmiotowa inwestycja jest miejscem, które ma zapewnić dzieciom, młodzieży i dorosłym ruch oraz rekreację. Głównym założeniem przy doborze urządzeń była ich wielofunkcyjność, polegająca na umożliwieniu wykonywania jak największej liczby różnorodnych aktywności oraz możliwość wykorzystania ich przez większą liczbę użytkowników w jednym momencie, co sprzyja integracji i uczy współdziałania. Siłownia zewnętrzna w Małoszynie dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych, poprzez dostęp z poziomu terenu bez barier architektonicznych. Usytuowanie siłowni w bezpośrednim sąsiedztwie z istniejącym placem zabaw pozwoli na wspólne i aktywne spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi.

Zapraszamy do korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej w Małoszynie, mając na uwadze swoje bezpieczeństwo i innych jej użytkowników.