WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Widniej, bezpieczniej!

Gmina Władysławów dokłada wszelkich starań, by poprawić bezpieczeństwo jej mieszkańców. Tym razem w miejscowościach Tarnowski Młyn i Wyszyna.

W dniu 3 września 2021 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Budowa oświetlenia w m. Tarnowski Młyn – Wyszyna, ul. Piaskowa”. Na ww. terenach zamontowano łącznie 10 lamp oświetleniowych. Wykonawcą prac była firma Usługi Projektowo-Wykonawcze Ryszard Koch z siedzibą w miejscowości Tarnowa. Roboty rozpoczęto w dniu 23 lipca 2021 r., zakończono natomiast dnia 24 sierpnia 2021 r. Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu Gminy.

Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia został przeprowadzony w obecności Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnego Gminnego Zbigniewa Kacprzaka, Sołtysa wsi Wyszyna Krzysztofa Witkowskiego, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Włodzimierza Gaj. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Ryszard Koch.
Wykonane prace z pewnością zwiększą poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców Tarnowskiego Młyna i Wyszyny.