WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Papieskie urodziny i rocznica nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Natalii 

W 103. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II – 18 maja – Szkoła Podstawowa w Natalii obchodziła święto swojego patrona, po raz pierwszy organizując uroczyste obchody tego dnia. Nie obyło się również bez tortu, który zwieńczył pierwszą rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru. 

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Russocicach. Uczestniczyła w nich nie tylko szkolna społeczność wraz z pocztem sztandarowym, rodzice, ale też Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, Sekretarz Gminy Anna Feliks, Radna Gminna Krystyna Walczak oraz Sołtys wsi Natalia Barbara Marciniak.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Natalii, gdzie pod pamiątkową tablicą złożono symboliczną wiązankę kwiatów. Uczniowie przygotowali dla gości specjalny program artystyczny, w którym znalazły się najważniejsze słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Wzruszającą podróż przez pontyfikat Papieża Polaka i jego drogę do świętości zwieńczył tort z okazji pierwszej rocznicy nadania szkole imienia i sztandaru. 

Wspomnieć należy, że starania o nadanie imienia placówce rozpoczęły się przed dwoma laty, ale plany trzeba było odsunąć w czasie ze względu na trwającą pandemię. O nadanie Patrona wnioskowała Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. W uzasadnieniu podkreślono, że Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla wszystkich i wybitną postacią współczesnych czasów. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości między ludźmi, narodami i religiami, doceniana jest przez cały świat. Młodzież potrzebuje autorytetów i przewodników. Dokonania Patrona będą motywowały dzieci i młodzież do szczególnego wysiłku oraz szczególnej odpowiedzialności w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Decydując się na wybór Św. Jana Pawła II na Patrona Szkoły Podstawowej w Natalii, brano pod uwagę jego mądrość, głoszoną naukę, niekwestionowany autorytet moralny, wkład w budowanie cywilizacji, miłości oraz patriotyzm. Zarówno Rada Pedagogiczna, jak i Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski wyrazili przekonanie, że dzięki nadaniu szkole tego imienia, uzyska ona swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, a obrzędowość związana z Patronem wzbogaci tradycje szkoły.