WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

„Upadek to nie przypadek”

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Turku informuje: „Upadek to nie przypadek”

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. W 2013 roku do PT KRUS w Koninie zgłoszono 146 zdarzeń wypadkowych, z tego 75 zdarzeń stanowiły upadki osób.
Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do upadków osób dochodzi najczęściej na płaskiej nawierzchni oraz upadków z drabin i schodów .
Przyczyną upadków na płaskiej nawierzchni w większości był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne). Do tego typu upadków dochodziło najczęściej w sezonie jesienno-zimowym na podwórzu, obejściu podczas przemieszczania się bez obciążenia lub z przenoszeniem w rękach.
Natomiast do upadków z drabin i schodów dochodziło podczas wchodzenia na wysokości. Najczęściej wypadki te miały miejsce na podwórzu, obejściu i w pomieszczeniach produkcyjnych. Przyczyną większości tego typu zdarzeń był brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie, wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.
W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

  • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie
  • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza
  • Zimą odśnieżaj i posypuj piaskiem lub popiołem drogi komunikacyjne gospodarstwa.
  • Stosuj oświetlenie podwórzy
  • Zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału
  • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.

Po więcej informacji odsyłamy do broszury i ulotki „Upadek to nie przypadek”, które dostępne są w jednostkach organizacyjnych Kasy.