WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: Czerwiec 2019

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Interpelacje i zapytania radnych. Raport o stanie Gminy Władysławów             6.1 przedstawienie raportu 6.2 debata nad raportem o stanie Gminy Władysławów 6.3 głosowanie nad projektem uchwały […]

Czytaj dalej

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) art. 334 pkt.8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z […]

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje, że od 1 lipca 2019r  można składać wnioski o Świadczenie Wychowawcze „500+” na nowy okres zasiłkowy 2019/2021, który przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny.         Wnioski można składać: od 1 lipca 2019r. on–line za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), […]

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje, że od 1 lipca 2019r ponownie rusza rządowy program Dobry Start „300+”  i trwa do 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.  Świadczenie Dobry Start „300+” przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, natomiast na dziecko legitymujące się […]

Czytaj dalej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:  Czerwcowe badanie rolnicze, Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych […]

Czytaj dalej

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Czytaj dalej

W dniach 10-14 czerwca br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Władysławowie uczestniczyli w imprezie sportowo – rekreacyjnej w Cząstkowie na Kaszubach.

Czytaj dalej

Komisja Okręgowa nr 203 we Władysławowie z siedzibą we Władysławowie, Rynek 43, 62-710 Władysławów.

Czytaj dalej

21 czerwca 2019 r. w miejscowości Celestyny, gmina Malanów, uroczyście celebrowano święto Noc Kupały.

Czytaj dalej

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Czytaj dalej

Wójt Gminy Brudzew informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej.

Czytaj dalej

Gmina Władysławów, w miarę posiadanych środków finansowych, dokłada wszelkich starań, by poprawić bezpieczeństwo jej mieszkańców.

Czytaj dalej

W gminie Władysławów szczególną uwagę przykłada się do celebrowania wszelkich tradycji i obyczajów. Jednym z nich są obchody Nocy Świętojańskiej w miejscowości Głogowa.

Czytaj dalej

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KONINIE prowadzi nabór do:
służby przygotowawczej na III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w 2019 roku

Czytaj dalej