WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 27 stycznia 2020

CHÓW PRZYZAGRODOWY:– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;– przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;– unikanie pojenia ptaków […]

Czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w kwestii odpowiedzialności za stan techniczny i utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych informujemy, że: zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłącza oraz studni wodomierzowej […]

Czytaj dalej