WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 29 stycznia 2020

W związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2019  projekt pn: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego […]

Czytaj dalej