WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 13 marca 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu nie dokonują niezapowiedzianych kontroli przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Kontrole dokonywane przez pracowników WFOŚiGW w Poznaniu poprzedzone są kontaktem telefonicznym lub mailowym i umówieniem dogodnego dla Beneficjenta terminu kontroli. Wszelkie próby dokonania kontroli u Beneficjenta bez uprzedniego umówienia […]

Czytaj dalej

Drodzy Mieszkańcy obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”! Intensywnie pracujemy nad naszą przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju. Chcemy, aby ten dokument jak najszerzej odzwierciedlał potrzeby naszego regionu, by wyjść im naprzeciw. Prosimy o wypełnienie ankiety, która dotyczy potrzeb społeczności lokalnych – ankieta dostępna: tutaj Wyniki posłużą nam do opracowania diagnozy obszaru LSR. Materiał nadesłany: […]

Czytaj dalej