WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ruszył program dofinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji psów

Wszystkich mieszkańców Gminy Władysławów posiadających psy, lub sprawujący nad nimi stałą opiekę, informujemy, że na terenie Gminy Władysławów ruszył program dofinansowywania zabiegów sterylizacji i kastracji czworonogów. Głównym celem programu jest ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, będącego niewątpliwie jedną z głównych przyczyn  problemu bezdomności wśród  zwierząt domowych na terenie naszej gminy. 

By móc skorzystać z programu należy:

– zgłosić w Urzędzie Gminy zamiar przeprowadzenia zabiegu (należy tutaj okazać dokument potwierdzający fakt posiadania zwierzęcia, np. książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o przeprowadzonych szczepieniach itp.),

– wypełnić oświadczenie potwierdzające fakt posiadania zwierzęcia oraz zamiar przeprowadzenia na nim zabiegu (jego okazanie lekarzowi weterynarii jest warunkiem koniecznym do otrzymania  dofinansowania),

Zabiegi sterylizacji lub kastracji czworonoga objęte programem  dofinansowania wykonuje „Gabinet Weterynaryjny  Marek  Gralak” z siedzibą pod adresem: Russocice 138,  62-710 Władysławów na podstawie zawartej z Gminą Władysławów umowy. Maksymalna kwota jaką można pozyskać w ramach 50% dofinansowania zabiegu to  150,00 zł.