WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sesja Rady Gminy

Poniedziałek 5 listopada 2018 r to wyjątkowa data w kalendarzu Rady Gminy Władysławów. Wtedy właśnie odbyła się ostatnia sesja kadencji 2014-2018. Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rady za rok 2018. Przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławów na lata 2018 – 2028. Stałym punktem porządku obrad były oczywiście wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany na stanowisku Skarbnika Gminy. Funkcja ta pełniona do tej pory przez Elżbietę Klanowską od 21 listopada będzie sprawowana przez Marzenę Ressel. Wybrana na wójta podczas tegorocznych wyborów samorządowych Elżbieta Klanowska, rekomendując kandydatkę na Skarbnika podkreśliła, „że Pani Marzena ma niezbędne doświadczenie do tego, aby tę funkcję sprawować w sposób bardzo dokładny. Jest pracownikiem niezwykle sumiennym, zaradnym, który przez długoletnią pracę w urzędzie nie spóźnił się z realizacją żadnego zadania”.

Sesja ta była dobrym momentem na podsumowania i podkreślenie tego jak wiele dobrego udało się zrobić. Przy tej okazji złożono podziękowania dla Wójta Gminy Władysławów Krzysztofa Zająca i Zastępcy Wójta Piotra Szewczyńskiego za długoletnią współprace i działalność na rzecz naszej Gminy.