WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019

Rusza rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach pod-stawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów w roku szkolnym 2019/2020

Do przedszkola mogą chodzić dzieci, które ukończyły 2,5 roku, jednak wiele zależy od tego, ile jest wolnych miejsc. Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału
przedszkolnego. Wszystkie sześciolatki obejmuje obowiązek przedszkolny.

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.
Kontynuacja wychowania przedszkolnego
Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu,w terminie7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Terminy rekrutacji
Terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów określa Zarządzenie Nr KOR.0050.12.2019 Wójta Gminy Władysławów z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola gminnego, oddziałów przedszkolnych
w szkołach i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów.

Uchwala19117

Uchwala19017

rekrutacja 2019