WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2019

Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W 2019r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku dostępny od 2 stycznia 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem:

 www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku                                 w terminach: od 01 kwietnia 2019r. do 30 kwietnia 2019r.

Formularz wniosku oraz załącznik można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, parter, pok.1 oraz poniżej w załączniku.

Informacje pod numerem tel. (63) 280-46-59

Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf

Wniosek_o_wydanie_informacji_o_sredniej_rocznej_liczbie_DJP_bydla_w_gospodarstwie_na_potrzeby_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napedowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.docx