WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Konkurs ofert – Wyniki

W dniu 8 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Wójt Gminy Władysławów po analizie wszystkich ofert zgodziła się z oceną komisji konkursowej na przyznanie dotacji organizacjom i stowarzyszeniom w wysokości:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Znicz” Władysławów – 29 000 zł

Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna – 8 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Skoczek we Władysławowie – 15 000 zł

Władysławowski Klub Karate KYOKUSHIN-KAN – 4000 zł

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie, Koło NR 33 Władysławów – 4 000 zł

Klub Wędkarstwa Sportowego „Skimers” – 1 000 zł

Fundacja Lech Poznań Football Academy – 2 000 zł

Fundacja Piotra Reissa – 2 000 zł

Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie – 7 000 zł

  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

 Bank Żywności w Koninie – 5 000 zł

  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 Stowarzyszenie Koniczynka we Władysławowie- 1 000 zł

 OSP Chylin – 1 000 zł

 Ludowy Zespół Sportowy Baszta Wyszyna – 1 000 zł