WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W kalendarium wydarzeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach, dzień 15 lutego 2019 r. z pewnością będzie datą szczególnie ważną. Tego dnia miało miejsce ważne, nie tylko dla Kun, ale i dla całej gminy wydarzenie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł bryg. Arkadiuszowi Przybyle przez dowódcę uroczystości kpt. Krzysztof Gruszczyńskiego o gotowości do inauguracji uroczystego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Prezes OSP Kuny Andrzej Nowak przywitał wszystkich zaproszonych gości, którzy razem druhami z Kun i zaprzyjaźnionymi druhami z Kawęczyna i Paprotni oraz mieszkańcami gminy zebrali się przed remizą w Kunach. Swoją obecność zaznaczyli: Poseł na Sejm Ryszard Bartosik, zastępca wielkopolskiego komendanta straży pożarnej Arkadiusz Przybyła, komendanci PSP w Turku Piotr Pietrucha i Arkadiusz Janaszkiewicz, starosta Dariusz Kałużny wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Szewczyńskim, wójt gminy Władysławów Elżbieta Klanowska, przewodnicząca Rady Gminy Władysławów Krystyna Michalak oraz gminni i powiatowi radni.

Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska w swoim przemówieniu podkreśliła „Nie trzeba tłumaczyć potrzeby zakupu nowego samochodu strażackiego. Miejscowość położona jest przy autostradzie A2, gdzie bardzo często dochodzi do wypadków. Jednostka OSP Kuny jest w włączona do Krajowego Systemu Ratowinczo-Gaśniczego i służy nie tylko Kunom i gminie Władysławów, ale również powiatowi”. Pani Wójt podziękowała Wójtowi poprzednich kadencji Krzysztofowi Zającowi oraz jego zastępcy Piotrowi Szewczyńskiemu za ogromne zaangażowanie w to by udało się ten samochód zakupić. Wyraziła się z dużym uznaniem o postawie i determinacji z jaką druhowie realizowali to niełatwe i kosztowne przedsięwzięcie. Gmina Władysławów przeznaczyła kwotę 495 000 zł na ten cel. 331 300 zł to suma jaką przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu , a 1450 zł to wkład finansowy OSP Kuny.

Wóz strażacki otrzymał imię Alfred na cześć założyciela OSP w Kunach Alfreda Delonga.

Kluczyki i dowód rejestracyjny w uroczysty sposób na ręce naczelnika OSP Przemysława Ptaka przekazała Wójt Gminy Władysławów i zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Poświęcenia nowego samochodu dokonał Proboszcz parafii Kuny Krzysztof Hyblewski oraz Antoni Janicki kapelana strażaków.

W swoich okolicznościowych przemówieniach zaproszeni goście wyrazili słowa uznania dla wszystkich, którzy dołożyli wszelkich starań by zakupić wóz strażacki jak i deklarowali chęć współpracy i pomoc w doposażeniu w nowoczesny sprzęt OSP Kuny.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego przemawiając życzył druhom : „Życzę wam byście używali go (samochodu) do udziału w ćwiczeniach, a jak najmniej w akcjach ratowniczych, chociaż jesteście do nich bardzo dobrze przygotowani”.

Uprawnienia i gotowość niesienia pomocy strażacy z Kun wykorzystują nie tylko do ochrony pożarowej, ale w sytuacjach zagrożenia powodziowego, zabezpieczenia mienia, zabezpieczenia miejsc wypadków i innych zagrożeń na terenie gminy Władysławów oraz całego powiatu .

Mamy głębokie przekonanie, że ta inwestycja będzie długo i dobrze służyć naszym strażakom oraz stanowić będzie niezbędne narzędzie do zapewniania mieszkańcom, szeroko pojętego – bezpieczeństwa.