WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rolnictwo, żywność, transformacja energetyczna. Zaproszenie na spotkania i debatę

Akcja Konin rozpoczyna w maju serię spotkań i debat w ramach projektu
„Zrównoważone rolnictwo i żywność w Wielkopolsce Wschodniej w
kontekście transformacji energetycznej w regionie” finansowanego – za
pośrednictwem Instytutu na Rzecz Ekorozwoju – przez Unię Europejską w
ramach programu Make Europe Sustainable for All.
Konin jest centrum Wielkopolski Wschodniej, obszaru, na którym przez
dziesięciolecia rozwijał się m.in. przemysł paliwowo-energetyczny
(monokultura przemysłowa) i który od 30 lat przechodzi transformację
niekontrolowaną. Wydobycie węgla przyczyniło się do degradacji środowiska (stepowienia roślinności, umieranie jezior, znacznego obniżania wód gruntowych, degradacji ziem uprawnych). Odejście od węgla jest niezbędne dla regionu, aby mógł on się rozwijać w sposób zrównoważony. Nasz projekt ma na celu przeprowadzenie serii spotkań mieszkańców regionu ze specjalistami, w tym z przedstawicielem Komisji Europejskiej, a na końcu – po serii debat i
warsztatów – z lokalnymi politykami. Spotkania pomyślane są jako
przedstawienie mieszkańcom wybranego tematu dotyczącego problemów:
środowiskowych, rolnictwa, zrównoważonego rozwoju w kontekście
konieczności transformacji Wielkopolski Wschodniej.
Uczestnicy spotkań dyskutować będą nad odejściem od wydobycia węgla
i znalezieniem sposobów rozwoju ekonomicznego, który będzie odpowiadał
mieszkańcom i odpowiadał na wyzwana związane ze zrównoważonym
rozwojem, zapotrzebowaniem na zdrową żywność, ochronę wód, które
zanikają (opady w regionie należą do najniższych w Polsce), powstrzymaniem i odwróceniem procesu degradacji gleby oraz utratą różnorodności biologicznej.
Spotkania umożliwią mieszkańcom porozmawianie z: 1) ekspertami i
działaczami, którzy pracują nad programami transformacji, znają rozwiązania stosowane w innych krajach, mają innowacyjne pomysły dotyczące, np. roślin pojawiających się na pokopalnianych nieużytkach, wykorzystania nieużytków dla pszczół, energetyki rozproszonej dla gospodarstw rolnych; 2) z politykami i samorządowcami, którzy będą w imieniu mieszkańców podejmować decyzje o kształcie i przebiegu transformacji.
Projekt pomyślany jest jako element istotny w procesie konsultacji
społecznych dotyczących losów naszego regionu i w procesie aktywizacji
mieszkańców, którzy będą mieli dodatkowe forum służące wypowiadaniu opinii i wymianie poglądów. Wiedza uzyskana podczas serii spotkań będzie mogła zostać wykorzystana przez mieszkańców m.in. podczas ostatniego spotkania, debaty, do której zaproszeni zostaną politycy.
Spotkania będą się odbywały w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie
przy ul. Dworcowej 13.

Kalendarium spotkań:
14 maja, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie z Marcinem Popkiewiczem
20 maja, godz. 17:00 – 19:00 – panel dyskusyjny z udziałem Miłosławy Stępień (Partia „Zieloni”), Agaty Kuźmińskiej (Stowarzyszenie ZmieniaMY Konin), Weroniki Bloch i Adama Dzienisa. W trakcie spotkania wyświetlony zostanie film „Human Energy” w reż. Adama Dzienisa (premiera światowa: 29.03.2018).
19 czerwca*, godz. 17:00 – 19:00 – panel dyskusyjny z udziałem Ewy Sufin
(Fundacja „Strefa Zieleni”), Małgorzaty Broniszewskiej (Stowarzyszenie
ZmieniaMY Konin), Diany Lelonek (Center for the Living Things);
25 września, godz. 17:00 – 19:00 – spotkanie z Krzysztofem Wójcikiem ,
przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) w Komisji Europejskiej;
Spotkanie kończące debatę – z politykami i samorządowcami – odbędzie się w październiku (ostateczna data nie została jeszcze ustalona).
*(data zostanie jeszcze potwierdzona)
Projekt powiązany jest z Agendą 2030 i wynikającymi z niej Celami
Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld