WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Uroczysta Sesja Rad Miast i Gmin Powiatu Tureckiego

Z okazji 30. Rocznicy Wolnych Wyborów odbyła się 31 maja 2019 r. uroczysta sesja połączonych Rad Miast i Gmin Powiatu Tureckiego wraz z koncertem wolności w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia ,,Amadeus” pod batutą Anny Duczmal.

Otwarcia sesji dokonał przewodniczący gminy Turek Ireneusz Kolenda. Przywitał on zaproszonych gości wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów, placówek i instytucji z terenu całego powiatu tureckiego. Na uroczystej sesji gościli również samorządowcy z terenu gminy Władysławów Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Sekretarz Gminy Tomasz Rajczyk, Skarbnik Gminy Marzena Ressel, a także Radni i Sołtysi Gminy Władysławów. Podczas wyjątkowej uroczystości Przewodniczący Rad Ziemi Turkowskiej podpisali uchwałę, która została przyjęta poprzez aklamację. Uchwała zawiera Deklarację w sprawie uczczenia 30. Rocznicy Wolnych Wyborów, gdyż w dniu 04 czerwca 1989 roku, w wyniku ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole, odbyły się pierwsze w historii Polski po II wojnie światowej, częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do przywrócenia Senatu. W związku z tym Zgromadzenie Samorządów Ziemi Turkowskiej – Rada Miejska w Turku, Rada Gminy Turek, Rada Gminy Malanów, Rada Gminy Władysławów, Rada Gminy Brudzew, Rada Miejska w Dobrej, Rada Gminy Przykona, Rada Miejska w Tuliszkowie, Rada Gminy Kawęczyn oddaje szacunek, cześć i hołd wszystkim tym, którzy przyczynili się do zwycięstwa pokojowej rewolucji 1989 roku, dzięki czemu możemy samodzielnie budować wolną Ojczyznę i decydować o swoim losie.

Po uroczystej sesji odbył się koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Turku oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod batutą Agnieszki Duczmal.