WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dofinansowanie dla Szkoły w Wyszynie

Mamy dodatkowe pieniądze na doposażenie, remont stołówki w Szkole Podstawowej w Wyszynie.

Szkoła Podstawowa w Wyszynie w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 uzyskała dofinansowanie w wysokości 80 000 tys.zł. To maksymalna kwota dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) jaką można było pozyskać. Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły składały do 30 kwietnia danego roku. Środki zostaną wykorzystane na przebudowę kuchni, powiększenie jadalni oraz zakup niezbędnego wyposażenia.