WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Władysławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.