WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Usprawniamy komunikację, poprawiamy bezpieczeństwo!

Gmina Władysławów nie zwalnia tempa w swoich działaniach, albowiem zakończono realizację kolejnego zadania inwestycyjnego. W dniu 7 października 2019 r. w miejscowości Stawki odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej drogi gminnej. Prace nad realizacją zadania ,,Przebudowa drogi gminnej Przyborów-Stawki” rozpoczęto 4 września 2019 r., natomiast owocny finał robót nastąpił z dniem 27 września 2019 r.

Zakres robót związanych z przebudową wspomnianej drogi gminnej obejmował roboty przygotowawcze, wykonanie robót ziemnych, budowę przepustu, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie odwodnienia liniowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy oraz ustawienie oznakowania pionowego. Ostatecznie położono nawierzchnię mierzącą 5 metrów szerokości i 486 metrów długości wraz z poboczami.

Wykonawcą ww. inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Całkowity koszt inwestycji to 292.690,50 zł , pokryty ze środków budżetu gminy.
Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnych Mirosława Janiaka i Bartłomieja Wiśniewskiego, pracowników Urzędu Gminy Janiny Orlikowskiej i Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Bożeny Woźniak. Przedsiębiorstwo realizujące zadanie reprezentowali: p. Andrzej Kantek oraz p. Dariusz Żmijewski.

Życzymy, by nowa droga służyła mieszkańcom okolicznych miejscowości Przyborowa, Stawek i Jabłonnej oraz wszystkim jej użytkownikom przez długie lata, ale przede wszystkim usprawniła komunikację w ww. miejscowościach i poprawiła bezpieczeństwo w ruchu drogowym.