WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nominacja nauczycielska wręczona!

W dniu 17 października 2019 r. Wójt Gminy Elżbieta Klanowska uroczyście wręczyła Akt Nadania Stopnia Nauczyciela Mianowanego Pani Ewie Szczecińskiej, nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej we Władysławowie, ze stażem pracy 8 lat.
Obecna droga kariery zawodowej nauczyciela składa się z kilku etapów, albowiem już na starcie osoba, która chce wykonywać ten zawód musi wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Nawet będąc absolwentem wyższej uczeni o kierunku nauczycielskim, musi rozpocząć swoją drogę zawodową od odbycia stażu nauczycielskiego wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Później może awansować na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Skarbnik Gminy Marzena Ressel oraz p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów Alicja Olek pogratulowały Pani Ewie Szczecińskiej awansu zawodowego, życząc niesłabnącego zapału w pełnieniu tej jakże ważnej funkcji nauczyciela, kreatywności, wdzięcznego otoczenia oraz samych sukcesów zawodowych i osobistych.