WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sieć wodociągowa rozbudowana!

Za nami owocny finał prac kolejnego już zadania inwestycyjnego. O czym mowa?!
W dniu 14 października 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 16 sierpnia 2019 r.
Zakres inwestycji obejmował roboty pomiarowe – wytyczenie trasy wodociągu, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podsypki piaskowej pod rury, roboty montażowe sieci wodociągowej o długości 223,0 m, zasypanie i zagęszczenie wykopów oraz porządkowanie terenu.
Wykonawcą powyższych prac była firma WATER-MACH z siedzibą w Małoszynie. Całkowity koszt ww. inwestycji to 32.790,00 zł., w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy.
Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnego Gminnego Bartłomieja Wiśniewskiego, Kierownika Referatu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Jarosława Szczapa, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Jacka Sochy. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Jarosław Gmach.
Rozbudowana sieć wodociągowa w Przyborowie umożliwi zaopatrzenie w wodę nowo powstałe budynki mieszkaniowe i gospodarcze oraz usprawni istniejącą sieć wodociągową na ww. terenie.