WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Turkowska Unia Rozwoju zaprasza!

Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w ramach realizacji Planu Komunikacji będzie pełnić dyżury w gminach członkowskich.

Celem dyżurów jest wsparcie podmiotów i osób fizycznych realizujących projekty finansowane ze środków Leader (weryfikacja dokumentów, analiza problemów, wsparcie w zakresie rozliczenia projektu) oraz potencjalnych wnioskodawców w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Nadto Turkowska Unia Rozwoju informuje, iż w styczniu 2020 r. zaplanowane są nabory wniosków:
– w terminie 3-16.01.2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie: Rozwój usług w zakresie kultury oraz Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin;
– w terminie 10-23.01.2020 r. nabory wniosków w następującym zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z powyższym informujemy, iż dyżur w gminie Władysławów dla zainteresowanych pełniony będzie w dniu 05.12.2019 r. godz. 8.30- 10.30, sala 102 w Urzędzie Gminy Władysławów.