WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Komunikat Wójta Gminy z dnia 16.04.2020 r.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Władysławów!
Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Władysławów. Gmina  podjęła wiele działań prewencyjnych, informacyjnych oraz opiekuńczych: 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się na bieżąco z osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi w celu rozpoznania potrzeb i udzielenia pomocy materialnej, rzeczowej oraz psychologicznej. Ponadto na bieżąco trwa weryfikacja osób objętych kwarantanną, tj. kontakt telefoniczny z osobami niesamodzielnymi w celu uzyskania informacji o ewentualnych potrzebach (na bieżąco realizowane są zgłoszenia dotyczące zakupów, realizowania recept, wynoszenia odpadów).
 2. Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie przeprowadziła systematyczną dezynfekcję m.in terenów wokół sklepów, aptek, Urzędu Gminy, kościołów, poczty, klatek schodowych – miejsc publicznych najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców.
 3. Należy podkreślić, że społeczeństwo Gminy Władysławów jest bardzo zdyscyplinowane. Podczas Świąt prawie wszyscy pozostawali w domach, ponadto nie mamy znaczących sygnałów o łamaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
 4. Gmina zamówiła znaczącą liczbę maseczek wielokrotnego użytku, które sukcesywnie będą przekazywane za pośrednictwem GOPS osobom potrzebującym, którzy nie mają możliwości zaopatrzenia się we własnym zakresie (osoby starsze, samotne, niepełnosprawne).
 5. Należy również podkreślić zaangażowanie policji, która codziennie sprawdza zdyscyplinowanie osób przebywających w kwarantannie domowej.
 6. Zabezpieczyliśmy ciągłość i bezpieczeństwo pracy w samym Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Rozpatrujemy prośby i obsługujemy na bieżąco Interesantów w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, zachowując normy bezpieczeństwa.
 7. Zapewniony jest dobry i ciągły kontakt z Sanepidem oraz innymi służbami.
 8. Władze Gminy Władysławów na bieżąco monitorują gotowość instytucji gminnych do funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa. Nadto Rada Gminy Władysławów podjęła stosowne uchwały, na mocy których przeznaczono 5.000,00 zł na zakup respiratora przenośnego oraz 100.000,00 zł na zakup tomografu komputerowego dla SPZOZ w Turku.
 9. Gmina Władysławów z myślą o edukacji dzieci i młodzieży przystąpiła do udziału w projekcie ,,Zdalna Szkoła”. W ramach projektu Gmina Władysławów wnioskowała o maksymalną kwotę dofinansowania, tj. 60.000,00 zł, na zakup laptopów i tabletów dla uczniów. Kolejne etapy to akceptacja wniosku i podpisanie umowy.
 10. ,,Maseczka dla Polski” to akcja, w ramach której Gmina Władysławów zgłosiła za pośrednictwem Powiatu w dniu 2 kwietnia br. zapotrzebowanie na ok. 6800 szt. bezpłatnych maseczek dla Mieszkańców (liczba maseczek uzależniona od liczby ludności widniejącej w systemie gospodarki odpadami). Aktualnie jesteśmy zarejestrowani na liście oczekujących.
 11. Wójt Gminy Władysławów umożliwia odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa. W związku z powyższym Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na złożony wniosek. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Władysławów dziękuję jeszcze raz za Waszą determinację i autodyscyplinę w walce z bardzo niebezpiecznym wrogiem, jakim jest COVID-19.

Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się pracownikom służby zdrowia, policji, lokalnych straży pożarnych, pracownikom ośrodka pomocy społecznej, nauczycielom, wolontariuszom i wielu innym cichym bohaterom, którzy są na „pierwszej linii frontu”.

W tym trudnych czasach prosimy o wyrozumiałość. Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy z Gminy Władysławów i powinniśmy służyć sobie pomocą oraz wspierać się wzajemnie!

Zapraszamy do bieżącego kontaktu telefonicznego Urząd Gminy – 63 279 50 03, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 63 280 46 40, bądź mailowego – ug@wladyslawow.pl, szczegółowe informacje na stronie internetowej pod linkiem http://www.wladyslawow.pl/?p=29773 .

/-/ Wójt Gminy Władysławów
Elżbieta Klanowska