WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zaproszenie do udziału w konkursach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursach:

1. Skierowany do polskich rolników pn. „Nowoczesna polska wieś” (konkurs fotograficzny): https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html

2. Dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” (proekologiczny konkurs fotograficzny): https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html

Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a laureaci I, II i III miejsca wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Z poważaniem,

Piotr Szewczyński – zastępca Kierownika

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Turku, ul. Komunalna 2, 62-700 Turek