WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Miasteczko ruchu drogowego tuż, tuż!

Pierwsze w powiecie tureckim miasteczko ruchu drogowego powstanie już niebawem we Władysławowie. W dniu 6 sierpnia 2021 r. podpisano pomiędzy Wójtem Gminy Elżbietą Klanowską reprezentującą Gminę Władysławów przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Ressel a Beatą Zaradzką i Agnieszką Siemaszko reprezentującymi Wykonawcę firmę JULMAT KONIN Sp. z o.o., umowę o roboty budowlane na wykonanie inwestycji pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną”. Przedsięwzięcie zostanie wykonane w terminie 2 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. 

Przypominając Gmina Władysławów w ubiegłym roku złożyła do Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. wniosek o przyznanie pomocy na realizację ww. inwestycji. Przedmiotowy projekt spełnił wszystkie wymogi z ogłoszenia o naborze i niebawem zostanie urzeczywistniony na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we Władysławowie, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Przedszkola Gminnego. Takie położenie ww. miasteczka zachęci do spędzania wolnego czasu aktywnie, a jednocześnie pozwoli poznać i utrwalić wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowywania się na drodze. Będzie to pierwszy taki obiekt w powiecie tureckim, który pozwoli zdobyć uprawnienia do prowadzenia rowerów po drogach publicznych.
W ramach miasteczka ruchu drogowego powstanie m.in. jedno skrzyżowanie równorzędne, jedno skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, rondo, fragment drogi jednokierunkowej, przejścia dla pieszych, przejazd kolejowy, jezdnia do wykonywania tzw. „ósemki”, miejsce na rowerowy tor przeszkód, a także oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy małej architektury. Wolne przestrzenie miasteczka zostaną uzupełnione o gry podwórkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, które nie tylko edukują, lecz także wspierają integrację i pobudzają do wspólnego działania.

Poprzez realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” zostanie osiągnięty cel, jakim jest uatrakcyjnienie istniejącej oferty sportowo-rekreacyjnej spędzania czasu wolnego na terenie gminy Władysławów. Na realizację ww. zadania Gmina Władysławów pozyskała dofinansowanie w kwocie 99.975,00 zł.