WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Kolejna inwestycja drogowa w gminie Władysławów

W dniu 3 sierpnia 2021 r. oficjalnie przekazano plac budowy na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej Kuny–Paprotnia”.
Wykonawcą prac zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i złożoną ofertą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Czartki. Roboty zostaną wykonane w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy tj. od dnia 20.07.2021 r.

W wydarzeniu przekazania placu budowy uczestniczyli Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska, Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur, Zastępca Wójta Gminy Krzymów Roman Gęziak, Radny Gminy Władysławów Józef Marszałek, Inspektor nadzoru Hieronim Maciejewski, natomiast firmę realizującą zadanie reprezentowała Kierownik robót Patrycja Angier.

Przebudowa drogi wewnętrznej Kuny-Paprotnia z pewnością poprawi bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowej drogi, ale także połączy dwie Gminy: Władysławów i Krzymów.
Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Władysławów, przy wsparciu Gminy Krzymów i środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.