WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

„Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego”

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Placówka Terenowa w Turku
informuje jak: „Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego”

W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy i napraw płotów, zagród, skrzydeł drzwi w budynkach gospodarskich czy więźby dachowej. Czas jesieni to okres intensyfikacji prac związanych z pozyskiwaniem drewna przez rolników a jednocześnie okres największego ryzyka zaistnienia poważnych w skutkach wypadków z użyciem ostrych narzędzi, takich jak pilarki, siekiery i piły.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do wypadków osób przy pozyskiwaniu drewna dochodzi najczęściej podczas prac przy wycince z użyciem pilarek łańcuchowych o napędzie spalinowym jak i elektrycznym, załadunku, transporcie i rozładunku drewna, również podczas łupania i przerzynania na drobniejsze elementy przy użyciu pilarek tarczowych, łuparek oraz siekier.

Przyczynami wypadków przy pozyskiwaniu drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego najczęściej są: niewłaściwy sposób obalania i ścinki drzew (niewłaściwa organizacja pracy, brak koordynacji pracy zespołowej), demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach tarczowych oraz łańcuchowych, używanie niesprawnych technicznie urządzeń i narzędzi, brak lub nieprawidłowo przeprowadzone naprawy oraz konserwacja urządzeń i narzędzi, wykonywanie napraw i regulacji przy włączonym napędzie, nieznajomość podstawowych zasad bezpiecznej pracy określonych w instrukcji użytkowania narzędzi, praca bez odpowiedniej odzieży ochronnej oraz brak zabezpieczeń wzroku i słuchu, nieumiejętny sposób rozłupywania drewna (niestabilny pieniek, przytrzymywanie ręką kloców drewna), zły stan psychofizyczny rolnika.

W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, dlatego aby zmniejszyć ryzyko wypadku przy pozyskiwaniu drewna należy stosować następujące zasady bezpiecznej pracy: używaj tylko certyfikowanych urządzeń i narzędzi, przynajmniej raz w roku oddaj łańcuch tnący pilarki do profesjonalnego serwisu w celu przeglądu, zadbaj o właściwe smarowanie łańcucha tnącego pilarki, nie pracuj pilarką podczas trudnych warunków atmosferycznych (opady, mgła, porywisty wiatr), używaj specjalną odzież ochronną oraz ochronniki wzroki i słuchu, przyjmuj odpowiednią postawę podczas pracy pilarką i nigdy nie unoś jej powyżej linii barków, podczas ścinki drzew ustal najpierw kierunek obalania drzewa oraz zasady komunikacji w zespole, przy załadunku i rozładunku drewna przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania, ładunek umiejscowiony na przyczepie zabezpiecz pasami transportowymi, zadbaj o stabilną konstrukcję stosu drewna podczas jego magazynowania, przed rozpoczęciem pracy na pilarce tarczowej czy łuparce sprawdź kompletność i mocowanie osłon, pamiętaj, że nie wolno dokonywać ww. maszynach amatorskich przeróbek, podczas pracy przy użyciu siekiery zwróć szczególną uwagę na ostrze (poziom jego naostrzenia i stabilne osadzenie na stylisku), pamiętaj, że podczas łupania siekierą nie wolno przytrzymywać kloca drewna rękoma, pamiętaj, że podczas prac związanych z pozyskiwaniem i obróbką drewna w strefie zagrożenia nie powinny znajdować się osoby nieletnie.

Kierownik PT KRUS w Turku
dr Robert Żółtaszek