WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Bezpieczniej przy Szkole Podstawowej w Natalii

Gmina Władysławów, mimo zbliżającego się wielkimi krokami końca roku 2021, nie zwalnia tempa w swoich działaniach, albowiem zakończono realizację kolejnego zadania inwestycyjnego. 

W dniu 29 listopada 2021 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. ,,Wykup gruntów w miejscowości Natalia i utwardzenie terenu na działce 113/5”. Prace nad realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia rozpoczęto z dniem 25 października 2021 r., natomiast owocny finał robót nastąpił z dniem 18 listopada 2021 r.

Zakres prac obejmował utwardzenie terenu przy wykorzystaniu kostki brukowej betonowej na powierzchni 592 m przy Szkole Podstawowej w Natalii. Wykonawcą ww. inwestycji była firma: Centrum Kamienia Jakub Muzykiewicz z siedzibą w miejscowości Żychlin. Całkowity koszt zadania to 110.534,43 zł.

Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarz Gminy Anny Feliks, Radnej Gminnej Krystyny Walczak, Sołtys wsi Natalia Barbary Marciniak, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Natalii Anety Jaszczak oraz Inspektora Marcelego Warmińskiego. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Jakub Muzykiewicz.

Utwardzenie terenu z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Natalii przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły oraz zapewnienia rodzicom przywożącym i odbierającym dzieci dogodnego dla nich miejsca postoju przed placówką.