WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Budowa wodociągu na ulicy Orlej we Władysławowie zakończona

Owocny finał prac inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej za nami. O czym mowa?!
W dniu 29 listopada 2022 r. dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa wodociągu na ul. Orlej we Władysławowie”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 7 września 2022 r., a zakończono z dniem 18 listopada 2022 r.

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PE/PVC o średnicy 40-160 cm na długości 1280,3 m. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zamontowane zostały hydranty DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody.

Wykonawcą w/w prac było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. z/s w Turku. Całkowity koszt ww. przedsięwzięcia to 1.097.157,93 zł, w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy.

Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarz Gminy Anny Feliks, Radnego Dariusza Bartczaka, Kierownika Referatu Komunalnego Adama Kopczyka, pracownika Urzędu Gminy Marcina Pluta, Inspektora nadzoru inwestorskiego Juliusza Kolędy i Kierownika budowy Jacka Sochy. Firmę realizującą zadanie reprezentowała Anna Skotarek.

Realizacja powyższej inwestycji usprawni sieć wodociągową na ww. terenie, poprawiając jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie.