WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Stypendia Wójta wręczone!

W dniu 11 października 2017 r. w naszej Gminie miało miejsce ważne wydarzenie. Ważne szczególnie dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Władysławów.

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.” Vernon Howard

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2016/2017 – otrzymali stypendia Wójta Gminy Władysławów za wybitne osiągnięcia w nauce. Uroczystość ich wręczenia odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Władysławów w obecności Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka i p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Alicją Olek i rodziców  nagrodzonych uczniów. Stypendia wręczył z-ca wójta Piotr Szewczyński.
Przyznano 13 stypendiów. Uczniowie poza wysokimi wynikami w nauce musieli wykazać się dodatkowymi osiągnięciami na szczeblu ponadgminnym. Stypendia wypłacane będą przez okres 10 miesięcy w kwocie po 90,00 zł miesięcznie.
Stypendia otrzymali: Rafał Berliński, Dagmara Borowiak, Katarzyna Bryl, Magdalena Cieślak, Karolina Darul, Aleksandra Grabarczyk, Weronika Grzelak, Anna Maria Knebel, Piotr Loch, Martyna Napierała, Agata Sobczak, Jakub Szadkowski i Bartłomiej Woźniak. Wszystkim serdecznie gratulujemy i doceniamy zdolności oraz pracę, a przede wszystkim chęci do zdobywania wiedzy ale i gotowość do udziału w licznych konkursach, olimpiadach i innych zmaganiach intelektualnych.
Atmosfera na tym szczególnym dla młodych ludzi spotkaniu była podniosła, jednak nie pozbawiła nikogo dobrego humoru. Z -ca wójta Piotr Szewczyński nie szczędził nikomu pochwał, skierował w stronę młodych ludzi słowa uznania i wyraził nadzieję, iż dalej będą w tak dobry i godny sposób reprezentować  i zdobić naszą gminę. Gratulował stypendystom tak wysokich wyników i osiągnięć oraz życzył powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej!