WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wójt Gminy Władysławów przypomina o sprawdzeniu terminu ważności dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie utraty  jego ważności. O wymianę dokumentu należy wystąpić osobiście nie później niż na 30 dni przed upływem jego terminu ważności. W przypadku niedopełnienia obowiązku wymiany, dowód osobisty ulega unieważnieniu z datą upływu terminu ważności.
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz wniosku dostępny w urzędzie p.10.
2. Dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu).
3. Jedna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek twarzy.

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.
Termin oczekiwania na dowód osobisty wynosi około 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście w urzędzie, p. 10 lub telefonicznie pod nr tel. 63 280 46 43.

Pełniący obowiązki Wójta Gminy
Piotr Szewczyński.