WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XLVI Sesja Rady Gminy Władysławów

Zmianom w samorządowym budżecie w dużej mierze poświęcona była XLVI Sesja Rady Gminy Władysławów, która miała miejsce w poniedziałek, tj. 27 lutego 2023 r. 

Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Sekretarz Gminy Anna Feliks przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjny, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania uchwał Rady Gminy. Wobec braku interpelacji i zapytań ze strony Radnych rozpoczęto procedowanie nad uchwałami, które znalazły się w porządku obrad poniedziałkowej sesji. 

Pierwsza z nich poświęcona była zmianom w samorządowym budżecie. Wprowadzono m.in. plan na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Prace konserwatorskie i renowacja Domu Ludowego w miejscowości Russocice”. Zabezpieczona przez Radnych kwota 45.000,00 zł przeznaczona ma być na dokumentację projektową oraz konserwatorską, która jest niezbędna w staraniach o pozyskanie dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Po przyjęciu zmian w planie dochodów i wydatków, przyjęto także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatni punkt obrad dotyczył natomiast przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Władysławów za 2022 rok.