WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

„Koniczynka” rozpoczęła projekt dla seniorów.

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie rozpoczęło realizację projektu pn. „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości” w ramach projektu grantowego „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”. Projekt przewiduje organizację szeregu wydarzeń zachęcających seniorów do poszerzania swojej wiedzy z zakresu ochrony środowiska , a także do podejmowania różnego rodzaju aktywności i prowadzenia zdrowego stylu życia. Wszystkie działania maja charakter otwarty i są bezpłatne. Kalendarz  wydarzeń został zaplanowany tak, aby od października do końca grudnia raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w ramach projektu odbywały się spotkania tematyczne.

Wśród zaplanowanych działań znajdują się między innymi :

– spotkania/warsztaty  o tematyce poświęcone zdrowiu i ochronie środowiska,

–  spotkania w „Kawiarence dyskusyjno – filmowej”, podczas których  będzie wyświetlany film dokumentalny a następnie dyskusja i wymiana zdań na temat problemu poruszanego w obejrzanym filmie. Kawiarenkę dyskusyjno – filmową prowadził będzie animator filmowy .

– wyjazd na Termy do Uniejowa.

Zaplanowana została również akcja dystrybucji  PUDEŁK ŻYCIA wśród mieszkańców Gminy Władysławów.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się 17 października był to wykład pana Karola Kościelskiego z Fundacji Pro-bios z Konina , który opowiedział zebranym  o wpływie Witaminy D na zdrowie człowieka. Pozostałe działania będą przebiegały według poniższego harmonogramu – Załącznik

Czekamy na Ciebie !

Harmonogram działań w projekcje