WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Znasz Dzielnicowego ze swojej gminy?

Dzielnicowy – czyli kto? Powszechnie wiadomo, że w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu dzwonimy na znany już nawet każdemu przedszkolakowi nr 997 lub 112 by uzyskać pomoc lub zgłosić przestępstwo. Jaka jest więc funkcja i zadanie dzielnicowego?Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu do którego każdy może zwrócić się o pomoc. Jego zadanie to prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest to funkcjonariusz policji pionu prewencji, który zobligowany jest do realizowania zadań z zakresu profilaktyki społecznej. Współpracuje z lokalnymi jednostkami samorządowymi i placówkami oświatowymi. Do obowiązków dzielnicowego należy np. walka z przemocą domową, miejscowym chuligaństwem i dbanie o przestrzeganie porządku (np. ciszy nocnej) oraz udzielanie informacji prawnych. Ważne jest zatem, aby każdy z nas wiedział kto jest dzielnicowym w danym rewirze oraz jak się z nim szybko i łatwo skontaktować.
Dzielnicowym w gminie Władysławów jest
sierż.sztab. Patryk Piaskowski
tel. kom. 786-936-540
e-mail : dzielnicowy.wladyslawow@po.policja.gov.pl