WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Piękny Jubileusz w Polichnie. 105 lat Ochotniczej Straży Pożarnej

W sobotę, tj. 18 listopada 2023 r., druhowie OSP Polichno wspólnie z zaproszonymi gośćmi obchodzili wyjątkowy Jubileusz. Jednostka świętowała 105-lecie swojego istnienia.

Od 105 lat druhowie z Polichna pełnią służbę – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Przez lata jednostka rozwijała się i teraz, w wyremontowanej świetlicy wiejskiej, mogła przyjąć zaproszonych gości, aby wspólnie świętować piękny Jubileusz. W uroczystości udział wzięli Członkowie jednostki OSP Polichno, Radny Województwa Wielkopolskiego Jan Grzesiek, Rafał Gil, Piotr Gebler – Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku, kpt. Paweł Anastaziak reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Turku, Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, Sekretarz Gminy Anna Feliks, Skarbnik Gminy Marzena Ressel i Radni Gminy Władysławów, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Radni Powiatowi Magdalena Wysocka i Zdzisław Wojtkowiak. Obecni byli także wszyscy ci, którzy od lat wspierają OSP Polichno.

Po uczczeniu minutą ciszy strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę i zapoznaniu się z rysem historycznym jednostki nadszedł moment, który zapisze się na kolejnych kartach historii OSP Polichno – przekazanie Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a także Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Uhonorowano także wyróżniających się druhów. Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Romuald Iciek, srebrnym wyróżniono Arkadiusza Nowaka, a medal brązowy wręczono Łukaszowi Ochapskiemu. Odznakę „Strażaka Wzorowego” nadano Pawłowi Michalakowi. Liczne grono druhów jednostki OSP Polichno otrzymało również odznaki przyznane za wysługę lat. Podziękowania przekazano też na ręce osób wspierających jednostkę, w tym Wójt Gminy Władysławów – Elżbiety Klanowskiej.

,,Każdy Jubileusz to niezwykle ważne wydarzenie w życiu każdej jednostki. To okazja do wspomnień i podziękowań tym, którzy tę jednostkę tworzyli, rozwijali i dbali o jej dobry wizerunek. Podziękowania należą się każdemu druhowi i każdemu kolejnemu naczelnikowi, bo to Wy drodzy Państwo ją tworzyliście. Dziękuję w imieniu Samorządu Gminy Władysławów za te wszystkie lata działalności i gotowość niesienia pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Dziękuję za to, że ratujecie zdrowie i życie ludzkie, że cały czas dbacie o rozwój jednostki” – podkreślała Wójt Gminy Elżbieta Klanowska.

Ostatni czas, jak zaznaczyła Pani Wójt, to także widoczny rozwój OSP Polichno. Wszystko za sprawą wymiany podłogi i malowania ścian w miejscowej świetlicy wiejskiej. Gmina Władysławów przystąpiła do XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i dzięki temu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Polichnie”. Kwota dotacji, jaką Województwo Wielkopolskie przyznało na niniejsze przedsięwzięcie to 49.735,00 zł. Wyjątkowość tego przedsięwzięcia polegała na tym, że wszystkie możliwe do wykonania prace przy realizacji projektu nieodpłatnie wykonali mieszkańcy sołectwa Polichno, m.in. roboty rozbiórkowe budowlane, wywożenie elementów drewnianych z podłogi oraz wszelkie prace porządkowe.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości gratulacje od Samorządu Gminy Władysławów dla ,,Jubilatki” złożono na ręce Prezesa OSP Polichno dh Szczepana Ićka, natomiast także wręczono prezent na ręce Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Niezapominajka” w Polichnie, które na co dzień wspiera strażaków w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.