WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wzrost ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników! SPROSTOWANIE INFORMACJI!

Odnosząc się do postu udostępnionego przez lokalną partię polityczną dot. niepodniesienia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych niniejszym informujemy, iż Mieszkańcy gminy Władysławów zostali wprowadzeni w błąd, jakoby obowiązujące stawki dla strażaków ratowników nie zostały podniesione.

Niniejszym prostujemy, iż Radni na Sesji Rady Gminy Władysławów w dniu 27.11.2023 r., tj. w miniony poniedziałek, rozpatrzyli i przyjęli większością głosów uchwałę dotyczącą wzrostu ekwiwalentu dla strażaków ochotników. Według nowych stawek będzie to wzrost o 25% za udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, tj. 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, i wzrost o 50% za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach, w działaniach w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, tj. 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Ustalono także ekwiwalent pieniężny dla kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu gminy Władysławów – 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Priorytetem dla Samorządu Gminy Władysławów od zawsze było i jest bezpieczeństwo wszystkich jej mieszkańców, stąd prosimy o niewprowadzanie nieprawdziwych informacji i fake newsów. Będziemy walczyć z fałszywymi informacjami i dezinformacją oraz dostarczać obywatelom rzetelnych, bezstronnych i sprawdzonych informacji. Jednocześnie przypominamy, iż złośliwe wprowadzanie w błąd, a także rozpowszechnianie fałszywych informacji grozi sankcjami karnymi.
Murem za OSP!