WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zarządzenia dot. działań antyterrorystycznych

Szanowni Państwo,

informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 oraz z 2023 r. poz. 1489, 1834 i 1860) podpisał Zarządzenia:

* nr 617 z dnia 30 listopada2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
* nr 619 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.

Zarządzenie nr 618 Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie nr 618 Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie nr 617 Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie nr 617 Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie nr 619 Prezesa Rady Ministrów

Zarządzenie nr 619 Prezesa Rady Ministrów