WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Widniej – bezpieczniej

Gmina Władysławów, w miarę posiadanych środków finansowych, dokłada wszelkich starań, by poprawić bezpieczeństwo jej mieszkańców.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym, tj. 1 grudnia 2023 r., dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Małoszyna” na działkach nr 490/1, 490/12. Zakres prac objętych umową obejmował: przygotowanie placu budowy, roboty związane z układaniem uziomów, kabla z ziemi zasilającego oprawy oświetleniowe, budowę szafki oświetleniowej i posadowienie nowych latarni wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED oraz roboty wykończeniowe. Wykonawcą niniejszych robót był Pan Piotr Rakociński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Rakociński – Usługi Elektryczne z siedzibą w miejscowości Żdżenice. Zadanie w całości sfinansowane ze środków budżetu Gminy Władysławów w kwocie 28.290,00 zł.

Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia został przeprowadzony w obecności Sekretarz Gminy Anny Feliks, v-ce Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Lewandowskiego, pracownika Urzędu Gminy Krystiana Kwiatkowskiego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Krzysztofa Owczarka. Firmę realizującą zadanie reprezentował p. Piotr Rakociński.
Wykonane prace z pewnością zwiększą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Małoszyny.