WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rozświetlimy naszą gminę. Ponad milion złotych dofinansowania na wymianę lamp!

Rozstrzygnięto edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Wśród beneficjentów Programu znalazła się również Gmina Władysławów.

W dziewiątej edycji Programu każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Jeden wniosek mógł opiewać na maksymalnie 4 mln zł. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Wnioski o dofinansowanie nie mogły obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące.

Na modernizację oświetlenia dróg Gmina Władysławów pozyskała 1.079.200 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc.

Rozświetlimy naszą gminę. Ponad milion złotych dofinansowania na wymianę lamp!

Rozświetlimy naszą gminę. Ponad milion złotych dofinansowania na wymianę lamp!