WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Dawka wiedzy dla Kół Gospodyń Wiejskich, czyli spotkanie z przedstawicielami ARiMR

Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące w gminie Władysławów działają wyjątkowo prężnie, co niejednokrotnie zostało zauważone i docenione chociażby podczas różnorodnych projektów czy konkursów, w których biorą udział. O metach finansowania i zasadach funkcjonowania KGW rozmawiano podczas spotkania, które miało miejsce w czwartek, tj. 8 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Władysławów.

Licznie przybyłych przedstawicieli KGW powitała Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, już na wstępnie podkreślając wkład jaki koła wnoszą w życie lokalnej społeczności, tworząc szansę na integrację międzypokoleniową, a także angażując się w rozwój gminy. Należy przy tym przypomnieć sukcesy kulinarne gospodyń z naszej gminy podczas dożynek powiatowych, a także projekt „Danie Wspólnych Chwil”, który realizowany był przez gospodynie z Chylina. Głos zabrali także zaproszeni goście: Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Turku Jan Smak, pełnomocnik ARiMR na powiat turecki – Anna Tyczyńska.

Wśród poruszanych podczas czwartkowego spotkania tematów znalazły się zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich, a także sposoby ich rejestracji. Sala obrad w Urzędzie Gminy Władysławów wypełniona była po brzegi, a przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazali zebranym dużą dawkę praktycznej wiedzy, która pozwoli Kołom Gospodyń Wiejskich jeszcze lepiej prowadzić swoją działalność.