WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

LIX Sesja Rady Gminy Władysławów

Zmiany w budżecie i kwestie związane z funduszem sołeckim – to główne kwestie poruszane podczas wtorkowej, tj. 26 marca 2024 r., Sesji Rady Gminy Władysławów.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji tradycyjnie już sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Władysławów przedstawiła Sekretarz Gminy Anna Feliks. Następnie przystąpiono do procedowania projektów uchwał przygotowanych na sesję. Radni opowiedzieli się za wprowadzeniem zmian do budżetu Samorządu, a także – podobnie jak w poprzednich latach podjęli decyzję o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego. Brak wydzielonych środków nie sprawia jednak, że sołectwa tracą szansę na rozwój, co podkreśliła Wójt Gminy Elżbieta Klanowska. ,,Dzięki środkom własnym, jakie mieliśmy mogliśmy realizować zadania i pozyskiwać dotacje. Dzięki temu, że mieliśmy środki własne udało nam się pozyskać blisko 25 mln zł środków zewnętrznych po to, aby móc realizować zadania w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Inwestowaliśmy na terenie całej gminy. Te zadania, które realizujemy to są zadania, które są oczekiwaniem mieszkańców, wypływają z potrzeb mieszkańców – drogi, świetlice, siłownie zewnętrzne, place zabaw są robione. Jestem zgodna, żeby fundusz sołecki był co jakiś czas, ale pokończmy duże zadania inwestycyjne, które mamy” – wskazywała Pani Wójt.

Większość Radnych obecnych na sesji opowiedziała się przychylnie za projektem uchwały w tej sprawie o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego. Radni wypowiedzieli się również w kwestii uchwały dotyczącej poboru podatku w drodze inkasa oraz przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.