WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Spotkanie mieszkańców i władz gminy z potencjalnym inwestorem

W dniu 07.02.2018 w Szkole Podstawowej w Natalii odbyło się spotkanie z mieszkańcami Leonii, Natalii oraz Skarbek w sprawie propozycji budowy biogazowni rolniczej na terenach przeznaczonych pod inwestycje, przyległych do autostrady A2.
Obecni byli przedstawiciele samorządu Gminy Władysławów – Wójt Krzysztof Zając, Zastępca Wójta Piotr Szewczyński oraz pracownicy referatu  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
Na spotkanie z mieszkańcami przybyli również przedstawiciele firmy chcącej zainwestować w budowę tego typu obiektu na terenie Gminy Władysławów.
W przygotowanej prezentacji omawiali proces produkcji energii elektrycznej z produktów pochodzenia rolniczego oraz przedstawili korzyści jakie niesie za sobą taka inwestycja.
Według nich budowa takiego obiektu to nie tylko korzyści dla gminy z tytułu podatków ale również dla mieszkańców – okolicznych rolników. Wśród nich wymienić można: powstanie nowych miejsc pracy, możliwość ogrzewania gospodarstw domowych czy sprzedaż produktów rolnych i bioodpadów do biogazowni.  Wspominał o nich w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając przytaczając przykłady gmin, w których taka współpraca funkcjonuje.
Proponowana technologia biogazowni zakładała funkcjonowanie biogazowni – odmiennie niż w innych gminach – według rodzimej, polskiej technologii. Oznaczałoby to że wszelkie ewentualne naprawy można by wykonywać bez rozszczelnienia kopuły – reaktora, a co za tym idzie bez emisji nieprzyjemnych zapachów.
Niestety wszystkie przedstawione argumenty nie przekonały mieszkańców do budowy biogazowni w ich sąsiedztwie.
Na koniec Wójt Krzysztof Zając podkreślił, że nie zostanie wybudowana biogazownia wbrew woli mieszkańców. Podkreślił przy tym, że jednak prawdopodobnie tracimy kolejnego inwestora na terenie Gminy Władysławów.