WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sprawozdanie z działalności Koła PZW Nr 33 Władysławów za rok 2017

Rok 2017 był kolejnym rokiem działania Koła we Władysławowie. Nasze Koło liczy obecnie 116 członków tym,
8 młodocianych.

Przez cały ten okres staraliśmy się starannie i z poświęceniem wykonywać powierzone nam obowiązki. Naszymi celami była promocja wędkarstwa, rozwój wędkarstwa sportowego oraz stworzenie Koła przyjaznego dla wędkarza. Sądząc po liczbie nowych członków, którzy zasilają nasze Koło każdego roku, wyznaczony cel uważamy za osiągnięty. 

Jesteśmy jednym z Najlepszych Kół w Okręgu Konińskim pod względem ilości przeprowadzonych zawodów o dużej frekwencji. Jest to zasługa nas wszystkich tu zgromadzonych na tej sali. Są to owoce naszej współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszej Gminy.

W tym momencie chcę szczególnie podziękować Panu Wójtowi Krzysztofowi Zającowi i V-ce Wójtowi Panu Piotrowi Szewczyńskiemu, Radzie Gminy Władysławów, Panu Sołtysowi Dariuszowi Bartczak, oraz Dyr. GOK we Władysławowie Panu Krzysztofowi Owczarkowi.

Bardzo ważnym elementem w działalności naszego koła jest działalność sportowo-turystyczna. Każdego roku organizowaliśmy liczne zawody. W roku 2017 odbyło się 11 imprez wędkarskich w tym:

  • Dwu turowe zawody o Mistrzostwo Koła,
  • Zawody o Puchar Wójta Gminy Władysławów, o Puchar Rady Gminy Władysławów, Puchar Sołtysa Władysławowa  i Puchar Prezesa Koła – zawody te weszły już w stały terminarz imprez wędkarskich w Naszym Kole.
  • Zawody nocne gruntowe
  • Zawody spinningowe

Dodatkowo w tym roku przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie zorganizowaliśmy PIKNIK WĘDKARSKI na zbiorniku w Głogowie – impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i wpisuje się także w naszą coroczną imprezę. 

Nasi koledzy brali udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez Okręg Koniński, rejon i inne koła oraz kluby, gdzie zajmowali często wysokie lokaty. Najcenniejszymi sukcesami, którymi możemy pochwalić się to:

1)  Zawody o  Puchar Prezesów  Powiatu Tureckiego:

   – I miejsce drużynowo

   – III miejsce indywidualnie Karol Modelski

2) Mistrzostwa Okręgu Konińskiego:

   – III Miejsce  – Waldemar Adamek

3) Zawody z okazji 40-sto lecia Koła PZW Miranda Turek

   – I miejsce drużynowo

   – I miejsce indywidualnie Karol Modelski,

   – II miejsce indywidualnie Konrad Woźniak,

   – III miejsce indywidualnie Waldemar Adamek

– Największa ryba Waldemar Adamek

Ponadto członkowie z naszego koła wędkarskiego,  jako reprezentanci drużyny, wystartowali w Zawodach z okazji 40-sto lecia Koła PZW Budowlani Konin oraz w  Zawodach o Puchar Wójta Stare Miasto, zdobywając:

   – I miejsce drużynowo

   – I miejsce indywidualnie Waldemar Adamek

   – II miejsce indywidualnie Karol Modelski,

   – III miejsce indywidualnie Konrad Woźniak

W każdych Naszych zawodach uczestniczy co najmniej kilku juniorów oraz jedna pani, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Dzięki tak licznym zawodom z roku na rok wyraźnie podnosi się poziom sportowy prezentowany przez wędkarzy z naszego koła zarówno pod względem umiejętności jak i wyposażenia w profesjonalny sprzęt wyczynowy.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom naszego Koła, instytucjom i kolegom z zaprzyjaźnionych kół za współpracę, wsparcie oraz pomoc w realizowaniu powierzonych zadań statutowych.

Dziękuję

Zbigniew Trocha – Prezes Koła