WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii nr 3

W związku z wejściem w życie w  dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r . zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami  objętymi  restrykcjami  w związku  z występowaniem ASF.

KOMUNIKAT PLW nr 3 .docx

ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF.pdf

zał.1 dokumentacja przeglądu budynków.xlsx

zał.2 rejestr środków transportu.xlsx

zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń.xlsx

zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk.docx

zał.5.zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń.docx

zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie.xlsx

zał.7 wzór spisu świń.xlsx